Decentrala Rengöringssystem – DCS

Decentrala Rengöringssystem – DCS

Decentrala Rengöringssystem – DCS Lagafors® nya decentrala rengöringssystem, DCS, möjliggör för livsmedelsindustrin att uppnå förstklassig hygien och stor flexibilitet i rengöringsprocessen. Rengöringssystemet DCS består av fyra huvudkomponenter som tillsammans...
Lågtryckscentral – LWP 10 CB

Lågtryckscentral – LWP 10 CB

Lågtryckscentral – LWP 10 CB Lagafors® lågtryckscentral LWP 10 CB (Low Water Pressure, Combi Booster), är utvecklad för rengöring med tryckförhöjt vatten, kemikalie och desinfektion. Enheten har hygienisk design för placering i produktionslokal. Lagafors® LWP är...
Lågtryckscentral – LWP 20 CB

Lågtryckscentral – LWP 20 CB

Lågtryckscentral – LWP 20 CB Lagafors® lågtryckscentral LWP 20 CB (Low Water Pressure, Combi Booster), är utvecklad för rengöring med tryckförhöjt vatten, kemikalie och desinfektion. Enheten har hygienisk design för placering i produktionslokal och kan anslutas...
Lågtryckscentral – LWP 20 CB

Lågtryckscentral – LWP 40 CB

Lågtryckscentral – LWP 40 CB Lagafors® lågtryckscentral LWP 40 CB (Low Water Pressure, Combi Booster), är utvecklad för rengöring med tryckförhöjt vatten, kemikalie och desinfektion. Enheten har hygienisk design för placering i produktionslokal och kan anslutas...
Satellitstation – VMS II-DC S/D/T

Satellitstation – VMS II-DC S/D/T

Satellitstation – VMS II-DC S/D/T Lagafors® Variable Media Satellite, VMS II-DC, är en vidareutvecklad och förbättrad version av föregångaren VMS-DC. Enhetens dimensioner har minskat samt att servicevänligheten ökat. Enheten är en hygieniskt utformad...