Satellitstation – VMS II-DC S/D/T

Lagafors® Variable Media Satellite, VMS II-DC, är en vidareutvecklad och förbättrad version av föregångaren VMS-DC. Enhetens dimensioner har minskat samt att servicevänligheten ökat. Enheten är en hygieniskt utformad satellitstation i rostfritt stål för vattenspolning, kemapplicering och desinficering.

VMS II-DC väggmonteras i produktionslokaler/kök och är anpassad för vattentryck mellan 10-160 bar. Satelliten har tydligt uppmärkta sugslangar för kemikalier och desinfektionsmedel. Med ett enkelt handgrepp växlar användaren mellan olika media.

Bärbara dunkar med kemkoncentrat placeras nära satellitstationen. Tryckluft ansluts till VMS II-DC enheten. För utökad kapacitet finns VMS II-DCT som kan hantera upp till tre olika kemikalier (t.ex. alkaliskt kem, surt kem och desinfektionsmedel).

5 års garanti enligt ”Lagafors Limited Warranty”.

VMS II-DC består av:
• Kulventiler för vatten, kemikalier och luft.
• Sugslangar för kemikalier och desinfektionsmedel.
• Kemikalie-/desinfektionsmedelsinjektor i rostfritt syrafast stål.
• Öppningsbar rostfri kåpa för enkelt underhåll.

VMS II-DC S/D/T produktblad sid 32-33

Egenskaper

 • Konstruerad i rostfritt stål
 • Sugslangar
 • Enkel att montera och ansluta
 • Få delar

Fördelar

 • Hygieniskt och robust material
 • Enkelt att byta mellan olika kemikalier
 • Tidseffektiv
 • Tids- och kostnadseffektiv service

Fakta

 • Lämpar sig för användning i livsmedelsproduktion och
  restauranger
 • Tidsbesparande
 • Lägre installationskostnader
 • Reducerade underhållskostnader