Decentrala Rengöringssystem – DCS

Lagafors® nya decentrala rengöringssystem, DCS, möjliggör för livsmedelsindustrin att uppnå förstklassig hygien och stor flexibilitet i rengöringsprocessen. Rengöringssystemet DCS består av fyra huvudkomponenter som tillsammans möter de höga kraven på kapacitet, prestanda och kvalitet. De centrala komponenterna tillhandahåller rätt tryck, flöde och kemkoncentration där det behövs.

Kunden väljer mellan att placera pumpenhet med integrerad satellit (CB) i produktionslokal eller en pumpenhet (SB/Multi) utanför produktionslokal. Det senare rekommenderas om möjligt. Därifrån går rör till satellitstationerna. Varje satellitstation består av en slangupprullare med slang för vatten, kemikalier och desinfektion.

Lagafors® DCS lämpar sig för alla storlekar av installationer men på större anläggningar (>5 satelliter) bör Lagafors® CCS, Central Cleaning System, övervägas.

DCS produktblad sid 24-25

Egenskaper

  • Pumpenhet vatten
  • Satellitstation VMS II-DC
  • Injektordosering

Fördelar

  • Flexibelt tryck och flöde
  • Hygienisk design
  • Flexibel

Fakta

  • Önskat tryck och flöde
  • Lätt att göra rent
  • Lätt att byta kemikalie

%

Vattenbesparing upp till

%

Kembesparing upp till

%

Arbetstidsbesparing upp till