VÅRA HYGIENLÖSNINGAR

Vår uppsättning av kompletta hygienlösningar för livsmedelsindustrin. Vi har mångårig erfarenhet av rengöringssutrustning som hjälp våra kunder med säkrare mat, stora rengöringsbesparingar och förbättrad arbetsmiljö.

Här finns även information angående Lagafors Marine, vårt pumpsystem gjort för kryssningsbåtar.

Centralt rengöringssystem - CCS

Lagafors® centrala rengöringssystem, CCS, möjliggör för livsmedelsindustrin att uppnå förstklassig hygien till minskad kostnad och miljöpåverkan i en förbättrad arbetsmiljö.

Webbaserade lösningar - WBS

Lagafors® nya loggningssystem, LogTrace System, är utvecklat för att ge kunderna kontroll över rengöringsprocesser, säkerställa spårbarhet, erbjuda mätbarhet för kritiska parametrar inklusive larmfunktioner samt dokumentation.

Decentralt rengöringssystem - DCS

Lagafors® nya decentrala rengöringssystem, DCS, möjliggör för livsmedelsindustrin att uppnå förstklassig hygien och stor flexibilitet i rengöringsprocessen.

 

Mobila rengöringsenheter - MCU

Lagafors® LWP-M II (Low Water Pressure Mobile), är en komplett mobil lågtrycksenhet för vattenspolning med tryckförhöjt vatten och applicering av kemikalieskum och desinfektionsmedel.

Automatiserad utrustning - ACE

Lagafors® Automatiska Rengöringssystem, ACS II, består av ett styrsystem och ventilenheter för vatten, kemikalie och desinfektion. Systemet används för att automatiskt rengöra alla typer av transportband, elevatorband, conveyor-banor och dylikt.

Tillbehör - ACO

Ett komplett sortiment av kringutrustning till Lagafors system och produkter. Vi erbjuder flera typer av slang-kit, t.ex. högtrycksslangar, lågtrycksslangar samt livsmedelsgodkända slangar.

Hygienutrustning - HGE

Lagafors är distributör för Kohlhoff-produkter i Sverige. I produktsortimentet ingår en komplett uppsättning av hygienslussar, stöveltvättar, tvättställ samt mindre diskmaskiner för backar.

Industridiskmaskiner - DSW

Lagafors tillhandahåller ett fullständigt sortiment av industridiskmaskiner för disk av plastbackar, skänkvagnar, big box, plastpallar, rökvagnar, tunnor etc.

Lagafors Marine

Lagafors Marine är den innovativa pumpleverantören med anpassade produkter för marinindustrin. All teknik inom den marina industrin kräver unika och kundanpassade lösningar.