Automatiskt Rengöringssystem

Lagafors Automatiska Rengöringssystem erbjuder en effektiv rengöringsprocess, som spar på både arbetskonstnader, vatten- & kemikaliekostnader samt naturresurser.

Automatiskt Rengöringssystem – ACS

Stationära Spolramper – SSB

Lågtryckscentral – LWP CBA

Golvskumningsenhet – FFU