Centralt Rengöringssystem

Lagafors® centrala rengöringssystem, CCS, möjliggör för livsmedelsindustrin att uppnå förstklassig hygien till minskad kostnad och miljöpåverkan i en förbättrad arbetsmiljö.
Nedan finner du alla komponenter och produkter relaterade till det centrala rengöringssystemet.