Centralt Rengöringssystem – CCS

Lagafors® centrala rengöringssystem, CCS, möjliggör för livsmedelsindustrin
att uppnå förstklassig hygien till minskad kostnad och miljöpåverkan i en förbättrad arbetsmiljö.

Nedan finner du alla komponenter och produkter relaterade till det centrala rengöringssystemet.

Centrala Rengöringssystem – CCS

Lågtryckscentral – LWP 10

Lågtryckscentral – LWP 20

Lågtryckscentral – LWP 40

Kemcentral – VCC II/70

Kemcentral – VCC II/140

Central Combi enhet – CCU

Satellitstation – VMS II

Satellitstation – VMS II-T

Satellitstation – VMS II-Combi