Hållbara besparingsåtgärder för Livsmedelsindustrin

Hållbara besparingsåtgärder för Livsmedelsindustrin

Ta del av vår nya tjänst ”Revision hos kund” där vi tillsammans kontrollerar ert rengöringssystem för att hitta optimerings- och besparingsmöjligheter. Har du råd att inte avsätta 2 timmar av din tid till detta? Förslag på besparingsåtgärder kan exempelvis...
Lagafors utökar teamet

Lagafors utökar teamet

Lagafors utökar teamet och hälsar de senaste tillskotten, Lars-Gunnar Gunnarsson och Jimmie Andersén, hjärtligt välkomna. De kommer båda med bred och diversifierad erfarenhet och vi ser fram emot att ha med dem i teamet!   Lars-Gunnar Gunnarsson   Jimmie...