Hållbara besparingsåtgärder för Livsmedelsindustrin

feb 7, 2023 | Nyheter

Ta del av vår nya tjänst ”Revision hos kund” där vi tillsammans kontrollerar ert rengöringssystem för att hitta optimerings- och besparingsmöjligheter. Har du råd att inte avsätta 2 timmar av din tid till detta?

Förslag på besparingsåtgärder kan exempelvis vara:

  • Byte från 20 bar till 40 bar  => minskad vattenförbrukning och ökad rengöringseffekt
  • Byta storlek på munstycke  => optimering av ert befintliga system
  • Byte från decentralt till centralt system => stora besparingar av kemikalier och tid
  • LTS  => möjlighet till loggning, spårbarhet och optimering av er städprocess
  • Automatrengöring  => minskad arbetstid och optimerat hygienresultat

För mer information eller bokning av revision, vänligen kontakta:
Mats Öckander på 0430 781 06, mats.ockander@lagafor.se
Angelica Kristiansson på 0430 781 15, angelica.kristiansson@lagafors.se