Centralt rengöringssystem - CCS

Lagafors centrala rengöringssystem, CCS, möjliggör för livsmedelsindustrin att uppnå förstklassig hygien till minskad kostnad och miljöpåverkan i en förbättrad arbetsmiljö. Rengöringssystemet CCS består av fem huvudkomponenter som tillsammans möter de höga kraven på kapacitet, prestanda och kvalitet.

Webbaserade lösningar - WBS

Lagafors loggningssystem, LogTrace System, ger kontroll över rengöringsprocesser, säkerställer spårbarhet, erbjuder mätbarhet för kritiska parametrar inklusive larmfunktioner samt dokumentation. Systemet består av loggningsrör med givare och mätsensorer samt en enhet för insamling av data och trådlös anslutning till internet.

Decentralt rengöringssystem - DCS

Lagafors decentrala rengöringssystem, DCS, möjliggör för livsmedelsindustrin att uppnå förstklassig hygien och stor flexibilitet i rengöringsprocessen. Rengöringssystemet DCS består av fyra huvudkomponenter som tillsammans möter de höga kraven på kapacitet, prestanda och kvalitet.

 

Mobila rengöringsenheter - MCU

Lagafors LWP-M II 2030 (Low Water Pressure Mobile), är en komplett mobil lågtrycksenhet för vattenspolning med tryckförhöjt vatten och applicering av kemikalieskum och desinfektionsmedel. LWP-M II är uppbyggd på ett rostfritt stativ med två bakre pivåhjul för smidig och effektiv förflyttning.

Automatiserad utrustning - ACE

Lagafors Automatiska Rengöringssystem, ACS, består av ett styrsystem och ventilenheter för vatten, kemikalie och desinfektion. Systemet används för att automatiskt rengöra alla typer av transportband, elevatorband, conveyor-banor och dylikt. ACS-enheten är modulbyggd och kan styra rengöring av 5-30 olika objekt.

Tillbehör - ACO

Ett komplett sortiment av kringutrustning till Lagafors system och produkter. Vi erbjuder flera typer av slang-kit, t.ex. högtrycksslangar, lågtrycksslangar samt livsmedelsgodkända slangar. Dessa tillbehör går att få färdigmonterade med kulventil/spolpistol samt nippel för anslutning till VMS-satellit.

Hygienutrustning - HGE

Lagafors är distributör för Kohlhoff-produkter i Sverige. I produktsortimentet ingår en komplett uppsättning av hygienslussar, stöveltvättar, tvättställ samt mindre diskmaskiner för backar.

Diskmaskiner - DSW

Lagafors tillhandahåller ett fullständigt sortiment av diskmaskiner för disk av plastbackar, skänkvagnar, big box, plastpallar, rökvagnar, tunnor etc.

Lagafors Marine

Lagafors Marine är den innovativa pumpleverantören med anpassade produkter för marinindustrin. All teknik inom den marina industrin kräver unika och kundanpassade lösningar.