Loggningssystem – LTS

Loggningssystem – LTS

Loggningssystem – LTSLagafors® nya loggningssystem, LogTrace System, är utvecklat för att ge kunderna kontroll över rengöringsprocesser, säkerställa spårbarhet, erbjuda mätbarhet för kritiska parametrar inklusive larmfunktioner samt dokumentation. Produkten...