Lagafors ångar på: startar ytterligare ett dotterbolag med fokus på Centraleuropa

apr 15, 2017 | Nyheter

Lagafors innovativa rengöringssystem blir en allt viktigare konkurrensfördel på den internationella livsmedelsmarknaden. Våra produkter säljs redan i 25 länder och nu stärker vi vår internationella närvaro ytterligare – genom att starta ännu ett dotterbolag i en riktad satsning mot Centraleuropa.

Stort intresse för våra produkter
Tanken bakom nyetableringen är att möta utvecklingen i Centraleuropa där många livsmedelsindustrier rustar för framtiden. Dels för att möta inhemska behov, dels för att kvalificera sig för den västeuropeiska marknaden eller som underleverantör till multinationella aktörer. För att lyckas måste de först kvalitetssäkra sina processer vad gäller livsmedelshygien. Därav det ökade intresset för Lagafors beprövade produkter.

Satsningen i Tyskland en förebild
Vår försäljning utomlands går till stor del via distributörer, ett upplägg som fungerar bra. Men att jobba med en distributör är ändå inte detsamma som att ha ett dotterbolag.
– En distributör företräder flera företag medan ett dotterbolag bara har våra produkter i fokus. Det gör skillnad i försäljningsvolym, säger Magnus Elmblad, VD på Lagafors, som har goda erfarenheter av tidigare utlandssatsningar.
– Vi har jobbat i Tyskland med ett eget bolag sedan 2011 och ser fördelarna med att vara på plats. Nu vill vi göra samma sak i Centraleuropa med Slovenien som bas.

Nära till intressanta marknader
Valet av Slovenien beror bl.a. på god infrastruktur och ett bra geografiskt läge. Därtill är den kommersiellt drivne, språkbegåvade och tekniskt kunnige VD:n i sig en tillgång, då han med framgång har fungerat som vår distributör i regionen sedan 2006.
Från basen i Slovenien kommer bolaget främst bearbeta kunder i Kroatien, Serbien, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Rumänien, Polen och Ukraina.
I ett längre perspektiv ser vi gränstrakten mellan Europa och Asien som mycket intressant. Vi finns redan i Turkiet och efterfrågan i t.ex. Iran, Kazakstan och Saudiarabien ökar snabbt.

Fler satsningar på gång
Satsningen på Centraleuropa är inte den enda som är aktuell för Lagafors, som har fler nya marknader under luppen.
– Vi jobbar på bred front och har ett antal nya samarbeten på gång, säger Magnus Elmblad, som hoppas kunna presentera fler positiva nyheter senare i vår.

Läs nyheten på Food Supply