Safer Food => Better Business

spacer_slang_ej

Lagafors at IFFA 2016

spacer_slang_ej

Kohlhoff Hygiene Station

spacer_slang_ej

As little as possibleAs much as necessary

spacer_slang_ej

Lagafors at IFFA 2016

spacer_slang_ej

VMS II Satellite with media connections

spacer_slang_ej

Cleaning solutions that make a difference

spacer_slang_ej

Clean and lean

spacer_slang_ej

MA

Mats Andersson hjälper dig med förbättrad livsmedelshygien.

Klicka här för att skicka ett mail till Mats så kontaktar han dig.

 

Lagafors rengöringssystem som ger mervärde åt livsmedelsindustrin

Vi alla måste ta vårt ansvar för vår planet och använda våra begränsade naturresurser på ett ansvarsfullt och hållbart sätt under mottot ”så lite som möjligt – så mycket som nödvändigt”. Sedan 1962 har vi helt fokuserat på att öka livsmedelssäkerheten till lägre kostnad samtidigt som vi minimerar miljöpåverkan och förbättrar arbetsmiljön. Vi är stolta över vad vi hittills har uppnått och är tacksamma att ha kunder och leverantörer som delar vårt motto och inser att ”Säkrare Livsmedel leder till Bättre Affärer”.

Välkomna in på vår hemsida för att se hur vi med svensk ingenjörskonst kan hjälpa er och vår planet.

 


Våra hygienlösningar delas in i följande huvudgrupper

Centralt rengöringssystem - CCS

Lagafors centrala rengöringssystem, CCS, möjliggör för livsmedelsindustrin att uppnå förstklassig hygien till minskad kostnad och miljöpåverkan i en förbättrad arbetsmiljö. Rengöringssystemet CCS består av fem huvudkomponenter som tillsammans möter de höga kraven på kapacitet, prestanda och kvalitet.

Webbaserade lösningar - WBS

Lagafors loggningssystem, LogTrace System, ger kontroll över rengöringsprocesser, säkerställer spårbarhet, erbjuder mätbarhet för kritiska parametrar inklusive larmfunktioner samt dokumentation. Systemet består av loggningsrör med givare och mätsensorer samt en enhet för insamling av data och trådlös anslutning till internet.

Decentralt rengöringssystem - DCS

Lagafors decentrala rengöringssystem, DCS, möjliggör för livsmedelsindustrin att uppnå förstklassig hygien och stor flexibilitet i rengöringsprocessen. Rengöringssystemet DCS består av fyra huvudkomponenter som tillsammans möter de höga kraven på kapacitet, prestanda och kvalitet.

 

Mobila rengöringsenheter - MCU

Lagafors LWP-M II 2030 (Low Water Pressure Mobile), är en komplett mobil lågtrycksenhet för vattenspolning med tryckförhöjt vatten och applicering av kemikalieskum och desinfektionsmedel. LWP-M II är uppbyggd på ett rostfritt stativ med två bakre pivåhjul för smidig och effektiv förflyttning.

Automatiserad utrustning - ACE

Lagafors Automatiska Rengöringssystem, ACS, består av ett styrsystem och ventilenheter för vatten, kemikalie och desinfektion. Systemet används för att automatiskt rengöra alla typer av transportband, elevatorband, conveyor-banor och dylikt. ACS-enheten är modulbyggd och kan styra rengöring av 5-30 olika objekt.

Tillbehör - ACO

Ett komplett sortiment av kringutrustning till Lagafors system och produkter. Vi erbjuder flera typer av slang-kit, t.ex. högtrycksslangar, lågtrycksslangar samt livsmedelsgodkända slangar. Dessa tillbehör går att få färdigmonterade med kulventil/spolpistol samt nippel för anslutning till VMS-satellit. Våra särskilt utvalda slangupprullare samt funktionella och bekväma spolpistoler, är en förutsättning för att kunna utföra det effektiva rengöringsarbetet.

Hygienutrustning - HGE

Lagafors är distributör för Kohlhoff-produkter i Sverige. I produktsortimentet ingår en komplett uppsättning av hygienslussar, stöveltvättar, tvättställ samt mindre diskmaskiner för backar.

Diskmaskiner - DSW

Unikon i Holland är en av de ledande leverantörerna av diskmaskiner och stora diskanläggningar till livsmedelsindustrin över hela världen. Detta innebär att vi kan erbjuda kompletta anläggningar som är skräddarsydda för just Er produktion. Palletainer, pall, container/Big Box, back, rökvagn, transportörer, staplare, tork/avblåsningsanläggningar, skärbrädor mm.

Serviceavtal

Lagafors serviceteam ser över och underhåller Lagafors befintliga rengöringsanläggningar i Sverige. Genom planerade servicerundor för olika delar av landet effektiviseras arbetet. Serviceteamet meddelar i förväg sitt besök och ser samtidigt till att besöka flera kunder i samma område.