Satellitstation – VMS II-T

Lagafors® Variable Media Satellite, VMS II-T, är en vidareutvecklad och förbättrad version av föregångaren VMS-T. Enhetens dimensioner har minskat samt att servicevänligheten ökat. Enheten är hygieniskt utformad och ansluts till någon av Lagafors® pumpcentraler för vatten och Lagafors® kemcentral VCC för dosering av kemikalier.

VMS II-T är främst utvecklad för att tillfredsställa köttindustrins behov. Den stora fördelen med VMS II-T är att den är en allt-i-ett enhet som möjliggör användande av upp till fyra olika media vanligtvis; alkalisk kemikalie, sur kemikalie, desinfektionsmedel och vatten. Exempelvis hanterar satellitstationen både alkaliskt och surt kem i parallella uttag utan att enheten behöver rengöras vid byte från en sorts kemikalie till en annan. Detta innebär en verkligt revolutionerande lösning ur både bekvämlighets- och operatörssäkerhetsperspektiv.

VMS II-T är genomgående tillverkad i rostfritt stål. Den är enkel att hantera med ett integrerat färgkodningssystem för kulventiler och munstycken. Alla mediainställningar är satta centralt så användarna behöver inte göra några justeringar själva. Satellitstationen är användarvänlig, enkel att underhålla och rengöra både utvändigt och invändigt tack vare den öppna undersidan.

10 års garanti enligt ”Lagafors Limited Warranty”.

VMS II-T består av:
• Färgkodade kulventiler för respektive media
• Rostfri kåpa och sluttande tak för förbättrad hygien
• Unik mixerenhet för kemikalier och desinfektionsmedel
• Snabbkopplingar för att byta media

VMS II-T produktblad sid 18-19

Egenskaper

 • Enkel att montera och ansluta
 • Genomtänkt design
 • ”Allt i ett”-princip
 • Distribuerar kemikalielösning, inga koncentrat

Fördelar

 • Tidseffektiv
 • Enkel att rengöra
 • Endast en slang att hantera
 • Ingen koncentrathantering för användaren

Fakta

 • Lägre installationskostnader
 • Bra från ett hygieniskt perspektiv
 • Sparar tid vid rengöring
 • Reducerad risk i arbetsmiljön