Lågtryckscentral – LWP 10

Lagafors® lågtryckscentral LWP 10 (Low Water Pressure, Stationary Booster), är utvecklad för rengöring med tryckförhöjt vatten. Den ansluts till ett antal av Lagafors® satellitstationer VMS II.

Lagafors® LWP är speciellt lämplig för rengöring inom livsmedelsindustrin, t.ex. mejerier, bryggerier, fiskindustrier, färdigmatsindustrier, storkök och andra platser där det finns höga krav på hygien.

• Arbetstryck 10-12 bar
• LTS kompatibel vilket ger kunden full kontroll över sin rengöringsprocess *
• Enheten är golvstående
• Enheten är för central placering (ej produktionslokal)
• Både vattenmatning från tank samt trycksatt (1-6 bar) är möjlig. Specificeras vid beställning

* Endast modeller med frekvensstyrning

LWP 10 produktblad sid 4-5

Egenskaper

 • Förhöjer trycket på utgående media
 • Flexibel i tryck och flöde
 • Konstant tryck på utgående media
 • Vertikal centrifugal pump
 • Frekvensstyrd pump

Fördelar

 • Bättre rengöringsenergi på ytor
 • Flera valmöjligheter
 • Ergonomisk och säker för användaren
 • Pålitlig och robust pumpmodell
 • Optimal strömförbrukning

Fakta

 • Från 0-6 bar upp till 10-12 bar
 • 0-200 lit/min
 • Försumbara tryckvariationer
 • Låga underhållskostnader
 • Låga driftskostnader

%

Vattenbesparing upp till

%

Arbetstidsbesparing upp till