Lågtryckscentral – LWP 40

Lagafors® lågtryckscentral LWP 40 (Low Water Pressure, Stationary Booster) är utvecklad för rengöring med tryckförhöjt vatten och ansluts till ett antal av Lagafors® VMS II-satellitstationer.

Lagafors® LWP är speciellt lämplig för rengöring inom livsmedelsindustrin, t.ex. slakterier, charkuterier, mejerier, bryggerier, fiskindustrier, färdigmatsindustrier, storkök och andra platser där det finns höga krav på hygien.

• Arbetstryck 35-40 bar
• LTS kompatibel vilket ger kunden full kontroll över sin rengöringsprocess
• Enheten är golvstående
• Enheten är för central placering (ej produktionslokal)

LWP 40 SB produktblad sid 8-9

Egenskaper

 • Förhöjer trycket på utgående media
 • Flexibel i tryck och flöde
 • Konstant tryck på utgående media
 • Vertikal centrifugal pump
 • Frekvensstyrd pump

Fördelar

 • Bättre rengöringsenergi på ytor
 • Flera valmöjligheter
 • Ergonomisk och säker för användaren
 • Pålitlig och robust pumpmodell
 • Optimal strömförbrukning

Fakta

 • Från 3-6 bar upp till 40 bar
 • 35-40 bar och upp till 720 lit/min
 • Försumbara tryckvariationer
 • Låga underhållskostnader
 • Låga driftskostnader

%

Vattenbesparing upp till

%

Arbetstidsbesparing upp till