Kemcentral – VCC II/140

Lagafors® unika centrala kemdoseringssystem VCC, Variable Chemical Center, har nu fått en nyutvecklad efterföljare i VCC II. Fokus har lagts på ökad kapacitet, flexibilitet, förbättrade materialval och komponenter samt ökad personsäkerhet. Den erbjuder även mycket effektivare underhåll samt teknisk service.

Enheten består av tryckförhöjande pump, 1-4 kemdoseringsmoduler och en kontrollenhet. Doserings precicionen på +/- 0,1 % i brukslösningen ger optimal kemkoncentration med maximalt resultat. Upp till 4 olika kemikalielösningar kan doseras och användas samtidigt.

VCC har under åren visat sig speciellt lämplig i alla miljöer där god hygien och optimerad resursåtgång eftersträvas som t. ex. slakterier, mejerier, bryggerier, fiskindustrier, charkindustri, färdigmatsindustrin och storkök.

• Huvudkomponenter: tryckförhöjande pump, 1-4 kemdoseringsmoduler och PLC Siemens S7-1200
• LTS kompatibel vilket ger kunden full kontroll över sin rengöringsprocess
• Hög doseringsnoggrannhet (+/- 0.1%), garanterar låg kemikalieförbrukning
• Kapacitet 1-24 samtidiga användare (6-140 lit/min)
• Flexibel, hanterar olika kombinationer av upp till fyra kemikalier
• Nivåvakt med larm är standard
• Dosering 1-6% standard. Lågdosering 0,005-0,5% på förfrågan

VCC II/140 produktblad sid 12-13

Egenskaper

 • Hög doseringsnoggrannhet (+/- 0,1%)
 • Konstant kemikaliekoncentration
 • Central förvaring av kemikalier
 • Central dosering
 • Separata vattensystem

Fördelar

 • Mindre miljöbelastning
 • Inga variationer i koncentrationen
 • Inga kemikaliekoncentrat i produktionslokal, mindre
  handhavande av koncentrat
 • Inköp av kemikalier i bulk
 • Möjlighet att sätta önskad temperatur på utspädd
  kemlösning

Fakta

 • Lägre kemikaliekostnader
 • Reducerad kemikalieförbrukning
 • Reducerad olycksrisk med kemikalier, inget
  avfallsproblem med kemkar
 • Reducerad kostnad per liter kem, tidsbesparing vid
  byte
 • Optimal kemeffektivitet, bättre arbetsmiljö, reducerad
  mängd aerosoler

%

Kembesparing upp till

%

Arbetstidsbesparing upp till

%

Ökad personsäkerhet upp till