Centrala Rengöringssystem – CCS

Lagafors® centrala rengöringssystem, CCS, möjliggör för livsmedelsindustrin att uppnå förstklassig hygien till minskad kostnad och miljöpåverkan i en förbättrad arbetsmiljö. Rengöringssystemet CCS består av fem huvudkomponenter som tillsammans möter de höga kraven på kapacitet, prestanda och kvalitet.

Genom att kombinera komponenterna i CCS, som består av kemcentralen Variable Chemical Centre (VCC II) och olika typer av pumpcentraler för vatten, kan kunderna uppnå kostnadsbesparingar på upp till 35% jämfört med de flesta befintliga rengöringssystem och rengöringsmetoder. Dessa besparingar, samt minskad miljöbelastning, är det direkta resultatet av reducerad förbrukning av varmvatten, kemikalier och mindre avloppsvatten.

De centrala komponenterna tillhandahåller rätt tryck, flöde och kemkoncentration där det behövs, för upp till 30 användare samtidigt.

Vanligtvis står pumpcentralen LWP (för vatten) och kemcentralen VCC II i ett centralt beläget rum. Därifrån går rör och ledningar ut i produktionslokalen till satellitstationerna. Varje satellitstation består av en slangupprullare med slang för vatten, kemikalier och desinfektion. Central dosering och förvaring av kemikalier möjliggör säker hantering och inga koncentrerade vätskor i produktionslokalerna. Service, underhåll och inställningar på LWP och VCC II görs på central plats.

CCS är det enda system som är fullt LTS (Log Trace System) kompatibelt.

CCS produktblad sid 2-3

Egenskaper

 • Pumpcentral vatten
 • Kemcentral VCC II
 • Satellitstation VMS II
 • LTS kompatibel

Fördelar

 • Flexibelt tryck och flöde
 • Hög doseringsnoggrannhet för kem/des
 • Användarvänlig med hygienisk design
 • Loggning, historik, dokumentation

Fakta

 • Önskat tryck och flöde för upp till 30 användare samtidigt
 • Optimerad kostnad och miljöpåverkan
 • Effektiv och hygienisk i produktionslokal
 • Kontroll över rengöringsprocessen

%

Vattenbesparing upp till

%

Kembesparing upp till

%

Arbetstidsbesparing upp till

%

Ökad personsäkerhet upp till