Automatiskt Rengöringssystem – ACS

Lagafors® Automatiska Rengöringssystem, ACS II, består av ett styrsystem och ventilenheter för vatten, kemikalie och desinfektion. Systemet används för att automatiskt rengöra alla typer av transportband, elevatorband, conveyor-banor och dylikt. Designen bygger på

Lagafors® välkända satellitstationsserie VMS II och är hygieniskt anpassad för livsmedelsindustrin. ACS-systemet är utvecklat för att anslutas till någon av Lagafors enheter för tryckvatten samt doseringscentralen VCC II för kemikalie och desinfektion.

Enheten är användarvänlig, enkel att underhålla och rengöra. Systemet ger kunden kontinuitet i rengöringen med förbättrat hygieniskt resultat, stor tidsbesparing samt minskad konsumtion av vatten, kemikalie och desinfektion.

ACS systemet kan med fördel anslutas till att styra Lagafors Spolramper SSB (sidan 46). Extern styrning av ventilstationerna är också möjlig.

ACS-enheten består av:
• Rostfritt styrskåp med Siemens PLC och touch display
• Rostfritt ventilskåp med vriddon för vatten
• Rostfritt ventilskåp (Combi) med vriddon för vatten, kemikalier och desinfektion

ACS produktblad sid 40-41

Egenskaper

 • Enkel att montera och ansluta
 • Genomtänkt hygiendesign
 • ”Allt i ett”-princip
 • Tidsoptimering per band
 • ”Starta och gå”-princip

Fördelar

 • Tidseffektiv
 • Enkel att rengöra
 • Spolar, skummar, desinfekterar
 • Tidsbesparing
 • Minimalt personalkrävande

 

Fakta

 • Låg installationskostnad
 • Bra ur ett hygieniskt perspektiv
 • Bra och jämnt rengöringsresultat
 • Lägre mediaförbrukning
 • Sparar mycket arbetstid

%

Vattenbesparing upp till

%

Kembesparing upp till

%

Arbetstidsbesparing upp till

%

Ökad personsäkerhet upp till