Lagafors villkor


Dokumentation
En manual levereras tillsammans med utrustningen som innehåller el-scheman, reservdelslista, installations- och operatörsmanual.
En instruktion för städpersonal kommer att levereras till varje satellitstation.

Garanti
3 år (slitagedelar ingår ej)

Leveranstid
4-6 veckor efter order (eller enl. ök.)
Reservation för mellanförsäljning

Leveransvillkor
Ex Works Laholm
NL17 (ej installation)
NLM 19 (installation)

Transportskada
Om någon skada uppstått under transporten eller misstanke om skada föreligger, skall uppackningen avbrytas och anmälan till transportören göras omgående! Säljaren ansvarar inte för transportskador.

Betalningsvillkor vid faktura
50 % vid order
50 % vid leverans
30 dagar netto
Moms tillkommer på offererat pris
Ev. bankgaranti står kunden för

Förskottsbetalningen skall vara Lagafors tillhanda innan leverans av utrustning.
Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt gällande svensk lagstiftning per påbörjad förseningsmånad.
På räntefakturan tillkommer 50kr i faktureringsavgift.
Varorna förblir säljarens egendom till dess att full betalning erlagts.