Decentralt rengöringssystem – DCS

Centralt Rengöringsystem

Lagafors® centralt rengöringssystem, CCS, möjliggör för livsmedelsindustrin att uppnå förstklassig hygien till minskad kostnad och miljöpåverkan i en förbättrad arbetsmiljö.
Nedan finner du alla komponenter och produkter relaterade till det centrala rengöringssystemet. 

\

Satellitstation

VMS II-stationen är genomgående tillverkad i rostfritt stål. 

\

Lågtryckscentral

Lagafors lågtrycks- central LWP 10, är utvecklad för rengöring med tryckförhöjt vatten.

\

Lagafors Slangupprullare - ACO

Slangupprullare

Slangupprullare håller ordning på slangen och är oftast högt placerad för att undvika kontakt med golv där orenheter ofta förekommer.

\

Satellitstation 

Enheten är hygieniskt utformad och ansluts till någon av Lagafors pumpcentraler för vatten och Lagafors kemcentral VCC för dosering av kemikalier.

\

Lagafors Slang-kit - ACO

Slangkit

Vi erbjuder flera typer av slangkit, t.ex. högtrycksslangar, lågtrycksslangar samt livsmedelsgodkända slangar.

\

accessories

Slangkit

Vi erbjuder flera typer av slangkit, t.ex. högtrycksslangar, lågtrycksslangar samt livsmedelsgodkända slangar.

Decentralt rengöringssystem – DCS

Decentralt rengöringssystem

Lagafors® centralt rengöringssystem, CCS, möjliggör för livsmedelsindustrin att uppnå förstklassig hygien till minskad kostnad och miljöpåverkan i en förbättrad arbetsmiljö. Nedan finner du alla komponenter och produkter relaterade till det centrala rengöringssystemet.

\

Satellitstation

VMS II-stationen är genomgående tillverkad i rostfritt stål. 

\

Lågtryckscentral

Lagafors lågtrycks- central LWP 10, är utvecklad för rengöring med tryckförhöjt vatten.

\

Lagafors Slangupprullare - ACO

Slangupprullare

Slangupprullare håller ordning på slangen och är oftast högt placerad för att undvika kontakt med golv där orenheter ofta förekommer.

\

Satellitstation 

Enheten är hygieniskt utformad och ansluts till någon av Lagafors pumpcentraler för vatten och Lagafors kemcentral VCC för dosering av kemikalier.

\

Lagafors Slang-kit - ACO

Slangkit

Vi erbjuder flera typer av slangkit, t.ex. högtrycksslangar, lågtrycksslangar samt livsmedelsgodkända slangar.

Övriga produkter

Mobila rengöringsenheter - MCU

Lagafors® LWP-M II (Low Water Pressure Mobile), är en komplett mobil lågtrycksenhet för vattenspolning med tryckförhöjt vatten och applicering av kemikalieskum och desinfektionsmedel.

Automatiserad utrustning - ACE

Lagafors® Automatiska Rengöringssystem, ACS II, består av ett styrsystem och ventilenheter för vatten, kemikalie och desinfektion. Systemet används för att automatiskt rengöra alla typer av transportband, elevatorband, conveyor-banor och dylikt.

Tillbehör - ACO

Ett komplett sortiment av kringutrustning till Lagafors system och produkter. Vi erbjuder flera typer av slang-kit, t.ex. högtrycksslangar, lågtrycksslangar samt livsmedelsgodkända slangar.

Hygienutrustning - HGE

Lagafors är distributör för Kohlhoff utrustning i Sverige. I produktsortimentet ingår hygienslussar, stöveltvättar, tvättställ, ingångskontroller mm.

Industridiskmaskiner - DSW

Lagafors tillhandahåller diskmaskiner från Kohlhoff för plastbackar, knivar etc.

Lagafors Marine

Lagafors Marine är den innovativa pumpleverantören med anpassade produkter för marinindustrin. All teknik inom den marina industrin kräver unika och kundanpassade lösningar.