Geti Wilba logotype


En av Tysklands mest kända livsmedelstillverkare beslutade att investera ett mångmiljonbelopp för att ytterligare höja sin redan höga hygieniska standard. Vem valde de som leverantör? Svar: Lagafors!

Vårt dotterbolag i Tyskland, Lagafors GmbH, är känt som ”den svenska specialisten” på hygienlösningar för livsmedelsindustrin. Det goda renomméet på den tyska marknaden spelade en viktig roll när GETI WILBA GmbH & Co. KG lade en stororder i syfte att höja sin hygieniska standard.
Det välkända företaget har anor sedan 1950-talet och är specialiserat på djupfrysta färdigrätter, i synnerhet på köttbearbetning av vilt och fågel. Sedan Lagafors installerat den senaste tekniken i anläggningen i Cuxhaven står GETI WILBA väl rustade för framtiden.

Vår hygienlösning ger en konkurrensfördel
Vi på Lagafors är både glada och stola över denna stororder, som kan ses som ett gott betyg på vår kvalitetsnivå. Och kvalitet lönar sig.
– Våra system kommer att optimera den redan höga hygieniska standarden hos GETI WILBA, vilket i sin tur kommer att ha en positiv effekt även på produktionsprocesserna, säger Magnus Elmblad, VD på Lagafors.

Investeringen i ett sådant system ger inte bara tillgång till den senaste hygientekniken utan garanterar också klart förbättrade produktions- och lagerkapaciteter.
– Vår hygienlösning innebär absolut en konkurrensfördel, i synnerhet när det gäller
exportaffärer, säger Magnus Elmblad.
Ombyggnaden, som GETI WILBA investerat ett tvåsiffrigt miljonbelopp i, omfattade både optimerade rengöringssystem och nya hypermoderna kylsystem.

 

Kundens önskemål: Att ytterligare förbättra sin redan höga hygieniska standard.
Vår lösning: Ett centralt rengöringssystem med 40 bars tryck, en VCC II kemcentral samt 18 st VMS II satellitstationer.

 

Kontakta Martin Johansson för mer info