När Santa Maria i Landskrona utökade sin fabrik med ytterligare en produktionslinje passade de samtidigt på att byta ut sitt befintliga 20 bars rengöringssystemet mot ett 40 bars.

Installationen av det nya centrala 40 bars systemet påbörjades i början av år 2012. En LWP 4070 Multi och ett flertal VMS satelliter ingår i den nya installationen. En VCC-T kemcentral fanns på plats sedan tidigare och integrerades i det nya systemet. Samtidigt med nyinstallationen byttes även det existerande Lagafors 20 bar systemet ut, för att bland annat effektivisera städandet och att spara på vattnet.

”Vid användandet av ett 40 bars system sparar man ca 25-30% vatten mot ett 20 bars” säger Mats Andersson Lagafors säljare på den svenska marknaden.

”För oss är det oerhört viktigt och värdefullt att säljaren talar om för oss vad vi behöver, då köper man in kunskap och trygghet.  Lagafors agerade just på detta sätt så därför valde vi dem som vår leverantör av rengöringsutrustning”,  säger projektansvarig Peter Ulveland på Santa Maria.

”Monteringen av anläggningen sköttes på ett mycket tillfredsställande sätt, säkert och efter tidsplanen. Vi kan varmt rekommendera Lagafors åt andra företag” avslutar han.