Mobil Lågtrycksenhet – LWP-M II

Mobil Lågtrycksenhet – LWP-M II

Mobil Lågtrycksenhet – LWP-M II Lagafors® LWP-M II (Low Water Pressure Mobile), är en komplett mobil lågtrycksenhet för vattenspolning med tryckförhöjt vatten och applicering av kemikalieskum och desinfektionsmedel. LWP-M II är uppbyggd på ett rostfritt stativ...
Mobil Satellitstation – MSU

Mobil Satellitstation – MSU

Mobil Satellitstation – MSU Lagafors® Mobile Satellite Unit, MSU, möjliggör för kunden att placera en satellit station (VMS II DC) på en rostfri vagn, för anslutning till ett antal uttagsposter. Enheten tillhandahåller vattenspolning, kemapplicering och...