Backdiskmaskin KWM 100 – DSW

Backdiskmaskin KWM 100 – DSW

Backdiskmaskin KWM 100 – DSW Backdiskmaskin KWM 100 har utvecklats speciellt för mindre företag inom livsmedelsindustrin och har en kapacitet på 100 Europeiska standardbackar per timme. Diskmaskinen består av en tvättzon och en separat sköljzon. Huvudtvätten...
Backdiskmaskin KWM 240 – DSW

Backdiskmaskin KWM 240 – DSW

Backdiskmaskin KWM 240 – DSW Backdiskmaskin KWM 240 har en kapacitet upp till 240 Europeiska standardbackar per timme. Diskmaskinen är uppdelad i en huvudtvätt och en extra sköljzon. Huvudtvätt utförs med vatten vid max. 45 °C, som kan kompletteras med ett...
Backdiskmaskin KWM 350/500 – DSW

Backdiskmaskin KWM 350/500 – DSW

Backdiskmaskin KWM 350/500 – DSW Backdiskmaskin KWM 350/500 har en kapacitet på från 350 upp till 500 Europeiska standardbackar i timmen. Båda maskinerna har separata diskzoner, en huvudtvättzon och en extra sköljzon. Huvudtvätt utförs med vatten vid max. 45 °C,...
Diskmaskin för knivkorgar DMHRM – DSW

Diskmaskin för knivkorgar DMHRM – DSW

Diskmaskin för knivkorgar DMHRM – DSW Den automatiska diskmaskinen för knivkorgar DMHRM har en kapacitetupp till 320 knivkorgar per timme. Maskinen har två områden/zoner – en för huvudtvätt och en för sekundär tvätt och desinfektion. En sensor startar...