Stationära Spolramper – SSB

Lagafors® stationära spolramper, SSB, är framtagen för att på ett effektivt sätt rengöra transportband, conveyrar eller andra typer av föremål i rörelse inom livsmedelsindustrin. Kan förses med media från en satellitstation via en vanlig spolslang, eller, vilket rekommenderas, via rör från Lagafors® Automatic Cleaning System, ACS II, se separat produktblad. Produktserien är indelad i två huvudgrupper, fasta och roterande ramper.

Roterande ramp för vattenspolning höjer rengöringseffekten och minskar vattenförbrukningen. Fasta ramper kan användas överallt men framför allt när det är trångt (t ex insidan på banden). Man använder också fasta ramper för att applicera kemikalie och desinfektion, vilket läggs på som skum.

• Fasta punkter för vatten, kemikalie och desinfektion.
• Roterande ramper för vattenbesparing och ökad effekt.
• Täcker alla mått mellan 200 mm och 800 mm (även större mått finns att tillgå).

SSB produktblad sid 42-43

Egenskaper

 • Spolning (fast, roterande)
 • Fast spolramp
 • Roterande spolramp

Fördelar

 • 100 % täckning
 • Reducerad arbetsinsats
 • Kräver liten plats
 • Ökad rengöringseffekt

Fakta

 • Maximerat hygienresultat
 • Lägre kostnad
 • Bra i trånga utrymmen
 • Lägre vattenförbrukning