Satellitstation – VMS II

Lagafors® Variable Media Satellite, VMS II, är en vidareutvecklad och förbättrad version av föregångaren VMS. Enhetens dimensioner har minskat samt att servicevänligheten ökat. Enheten är hygieniskt utformad och ansluts till någon av Lagafors® pumpcentraler för vatten och Lagafors® kemcentral VCC för dosering av kemikalier.

VMS II-stationen är genomgående tillverkad i rostfritt stål. Den är enkel att hantera med ett integrerat färgkodningssystem för kulventiler och munstycken. Alla mediainställningar är satta centralt, inga justeringar är därmed nödvändiga för användaren.

Upp till tre olika media, vanligtvis kemikalier, desinfektionsmedel och vatten, kan distribueras genom VMS II. Satellitstationen är användarvänlig, enkel att underhålla och rengöra både utvändigt och invändigt tack vare den öppna undersidan.

10 års garanti enligt ”Lagafors Limited Warranty”.

VMS II-stationen består av:
• Färgkodade kulventiler för respektive media
• Rostfri kåpa och sluttande tak för förbättrad hygien
• Unik mixerenhet för kemikalier och desinfektionsmedel
• Snabbkopplingar för att byta media

VMS II produktblad sid 16-17

Egenskaper

 • Enkel att montera och ansluta
 • Genomtänkt design
 • ”Allt i ett”-princip
 • Distribuerar kemikalielösning, inga koncentrat

Fördelar

 • Tidseffektiv
 • Enkel att rengöra
 • Endast en slang att hantera
 • Sparar tid vid rengöring
 • Ingen koncentrathantering för användaren

Fakta

 • Lägre installationskostnader
 • Bra från ett hygieniskt perspektiv
 • Sparar tid vid rengöring
 • Reducerad risk i arbetsmiljön