Satellitstation – VMS II-Combi

Lagafors® Variable Media Satellite, VMS II-Combi, är en vidareutvecklad och förbättrad version av föregångaren VMS-Combi. Enhetens dimensioner har minskat samt att servicevänligheten ökat. Enheten är hygieniskt utformad och ansluts till någon av Lagafors® pumpcentraler för vatten och till Lagafors® kemcentral VCC för dosering av kemikalier.

Enheten väggmonteras i produktionslokalen och är anpassad för vattentryck mellan 10 och 160 bar. Tack vare den integrerade injektorn hanterar VMS II-Combi varianten både centralt doserad kemikalie och desinfektion, samt alternativ valfri kemikalie. Enheten skall främst ses som ett alternativ när kunden vill ha central dosering, men fungerar även då det finns någon plats i lokalen där ett varierande medel (t ex surt) kan vara aktuellt att använda med olika tidsintervall. Detta ger stor applikationsfrihet samtidigt som operatörssäkerheten med central dosering bibehålls.

VMS II-Combi är genomgående tillverkad i rostfritt stål. Den är enkel att hantera med ett integrerat färgkodningssystem för
kulventiler och munstycken. Satellitstationen är användarvänlig, enkel att underhålla och rengöra både utvändigt och
invändigt tack vare den öppna undersidan.

5 års garanti enligt ”Lagafors Limited Warranty”.

VMS II-Combi består av:
• Färgkodade kulventiler för respektive media
• Rostfri kåpa och sluttande tak för förbättrad hygien
• Unikt koncept bestående av mixerenhet för central dosering av kemikalier
och desinfektionsmedel, samt integrerad injektor för valfri kemikalie
• Snabbkopplingar för att byta media

VMS II-Combi produktblad sid 20-21

Egenskaper

 • Enkel att montera och ansluta
 • Genomtänkt design
 • ”Allt i ett”-princip
 • Injektor för valfri kemikalie

Fördelar

 • Tidseffektiv
 • Enkel att rengöra
 • Endast en slang att hantera
 • Flexibel

Fakta

 • Lägre installationskostnader
 • Bra från ett hygieniskt perspektiv
 • Sparar tid vid rengöring
 • Tillgodoser alla behov