Lagafors Golvspolramp - ACO

Golvspolrampen är ett tillbehör för snabb och enkel rengöring av golvytor. Används med fördel i lokaler med stora öppna ytor där man vill minimera nerblötning och dimmbildning.