Succén fortsätter och nu tar vi nästa steg…

På Anuga FoodTec 2006 lanserade Lagafors satellitserien VMS, som skulle komma att bli något av en trendsättare för satellitstationer för rengöring inom livsmedelsindustrin. I juni 2014 lanserade Lagafors andra generationen av sin framgångsrika och innovativa satellitserie, nämligen VMS II. Produktserien innehåller en mängd varianter för att tillgodose varje kunds enskilda behov.

Serien VMS II har en hygienisk och genomtänkt design, för att möta livsmedelindustrins krav, samt är tillverkad helt i rostfritt stål. Förbättringar som gjorts (mot tidigare version) är t ex minskade dimensioner och vikt, förbättrade service möjligheter och mer hållbar färgkodning.

VMS II serien innehåller en mängd olika varianter, både för central och decentral dosering av kemikalier, och skall ses som en distributionspunkt för vatten, skumkemikalier och desinfektion ute i produktionslokalen.

Serien innehåller fyra basvarianter, som möjliggör för kunden att välja enhet som passar hans produktion bäst. En av dessa är VMS Combi som kombinerar central och decentral doseringsteknik för kemikalier. Varianter av dessa kan också fås mot förfrågan.

VMS II enheterna ansluts till någon av Lagafors pumpenheter för tryckförhöjt vatten och (vid central dosering av kemikalier), även till Lagafors VCC. Satellitserien erbjuder alla fördelar med både centralt och/eller decentralt rengöringssystem och är enkel att använda med ett integrerat färgkodningssystem för kulventiler och munstycken.