Den andra generationen av Lagafors unika loggingssystem LogTrace System – LTS, ger livsmedelsföretag möjlighet att ta full kontroll över hela sin produktion. Genom att övervaka rengöringsprocessen och skapa rapporter som visar till exempel rengöringshistorik, kostnads- och larmredovisning, bidrar LTS till att såväl livsmedelsförädlingen som rengöringen kan kvalitetssäkras.

En av livsmedelsindustrins största utmaningar vad gäller produktsäkerhet är att hålla sig uppdaterad om exakt vad som har genomförts under rengöringsprocessen. Det kan gälla viktiga parametrar som vattenförbrukning och temperatur samt vilken kemisk lösning och koncentration som har använts.

Aktiv övervakning och dokumentation
Lagafors innovativa loggningssystem, LogTrace System – LTS, är utvecklat för att ge livsmedelsföretag bevis på vad som faktiskt gjorts under deras rengöringsprocess. LTS ger spårbarhet samt genererar ett antal mätbara kritiska parametrar och rapporter som visar hela rengöringshistoriken. För företagen resulterar detta i 100 % kontroll över den totala produktionen, dvs. både livsmedelsförädlingen och rengöringsprocessen.

Full koll dygnet runt – 365 dagar per år
LTS-systemets hårdvara monteras enkelt in i Lagafors olika centrala enheter. I de flesta fall används befintliga sensorer för mätning och sammanställning. Via säker inloggning kan kunderna därefter se status och historik för en eller flera system, när och var som helst.
Larmgränser kan ställas in för ett antal kritiska parametrar. Ett sms skickas då till ansvarig person så fort gränsvärdet passerats. Detta gör LTS till ett aktivt system där åtgärder omedelbart kan utföras, vilket bidrar till ett optimalt hygieniskt resultat. Att kunna mäta städtid är ett annat processtyrningsverktyg som uppskattas av många kunder.

Fakta & fördelar med Lagafors LogTrace System – LTS:
• Loggning
• Spårbarhet
• Mätbarhet
• Dokumentation
• Larm för kritisk parameter
• Konsumtionsrapporter
• Kostnadsrapporter