Lagafors har utvecklat två olika internetbaserade supportverktyg för att snabbt kunna bistå kunderna, oavsett var i världen de finns. Med TRA kan vi gå in i våra enheter och avhjälpa fel på distans, med TRS ger vi handledning via mobil eller läsplatta och hjälper kunden att själv lösa mindre problem. Allt för att minimera driftstörningar – och maximera kundnöjdheten.

Lagafors innovativa rengöringsprodukter och system röner allt större internationell uppskattning och vi säljer allt mer via agenter och distributörer. Att våra produkter skeppas långt bort betyder dock inte att vi släpper vårt producentansvar. Därför ser vi gärna att produkterna utrustas med TRA så att vi snabbt ska kunna avhjälpa eventuella fel och driftstörningar på distans. Som ett ytterligare stöd till detta finns TRS som en visuell vägledning.

Technical Remote Access – TRA
Lagafors TRA (Technical Remote Access) gör det möjligt för våra servicetekniker att via internet tillfälligt koppla upp sig mot våra enheter i fält och därigenom tillhandahålla support till kunder och distributörer välden över. I uppkopplat läge kan vi i princip göra allt som vi gör när vi testkör enheterna i vår testhall, dvs. avläsa sensorer, följa flöden och göra felsökningar med mera. Detta gäller oavsett var i världen utrustningen är installerad.
Vid problem ansluter kunden själv enheten mot internet och ringer Lagafors för support. När felet är avhjälpt, kopplar kunden ur sig igen genom att dra ur nätverkskabeln. Uppkopplingen är alltså tillfällig och sker helt på kundens villkor.
Hårdvaran för TRA byggs in i Lagafors centrala enheter (VCC II eller CCU II) och preciseras vid beställning.

Fördelar med Lagafors TRA:
• Snabb kundsupport
• Felsökning direkt
• Optimering av set points och larmfunktioner
• Minskar behovet av akuta resor, vilket både håller nere kostnaderna och är till fördel för miljön

Technical Remote Support – TRS
Lagafors TRS (Technical Remote Support) gör det möjligt för våra servicetekniker att vara nära våra kunder även om vi jobbar på en global marknad. När en kund eller distributör har ett problem kontaktar denne Lagafors, som då ger ut en licens att logga in på genom sin mobiltelefon, läsplatta eller dylikt.
När kunden loggat in kan vår tekniker se samma sak som kunden – via kameran på dennes mobil eller läsplatta. Dessutom kan teknikern prata med och instruera kunden om vad som ska göras. Genom att kunden samtidigt kan se teknikerns hand (i sin telefon eller läsplatta) när denne visar vilka handgrepp som ska användas, får kunden hjälp att felsöka, hitta och avhjälpa ett problem snabbt och till minimal kostnad.

Fördelar med Lagafors TRS:
• Effektiv kundsupport
• Snabb felsökning
• Gör det lättare att hitta och avhjälpa mindre problem
• Minskar behovet av akuta resor, vilket håller nere kostnaderna samt bidrar till en bättre miljö
• Interaktivt träningsverktyg för distributörs/kunds servicetekniker