Spårbarhet under rengöringen bidrar till säkrare mat och bättre lönsamhet…
Lagafors LogTrace System (LTS) är ett unikt loggningssystem som gör det möjligt att övervaka rengöringsprocessen och skapa ett antal rapporter som visar till exempel rengöringshistorik, kostnads- och larmredovisning. Därmed ger LTS den information livsmedelsföretagen behöver för att känna sig trygga att deras produktion är säker. En av de största utmaningar som livsmedelsindustrin står inför när det gäller produktsäkerhet är att hålla sig uppdaterad om exakt vad som har genomförts under rengöringsprocessen, t.ex. vilken vattenförbrukning och temperatur, samt vilken kemisk lösning och koncentration som har använts.

Aktiv övervakning och dokumentation
Det innovativa Lagafors loggningssystemet, LogTrace System (LTS), utvecklades för att hjälpa livsmedelsföretagen med bevis på vad som faktiskt gjorts under deras rengöringsprocess. LTS ger spårbarhet samt genererar ett antal mätbara kritiska parametrar och rapporter som visar hela rengöringshistoriken. För företagen resulterar detta i 100 % kontroll över den totala produktionen, dvs både livsmedelsförädlingen och rengöringsprocessen.

24 timmar om dagen – 365 dagar per år
LogTrace Systemenheten består av loggningsrör utrustade med mätare och sensorer, samt en datainsamlingsenhet och om så önskas en trådlös internetuppkoppling. Kunden kan också välja att hantera informationen inom sitt interna intranet. Med hjälp av inloggning kan kunderna se status och historik för en eller flera system, vilken tid som helst, dag eller natt. Automatiskt larm kan ställas in för den mest kritiska parametern, kemkoncentrationen, och ett sms skickas till den person som är ansvarig (förutsätter internetbaserad version), så fort gränsvärdet passerats. Detta gör LTS till ett aktivt system där åtgärder omedelbart kan utföras, vilket bidrar till ett optimalt hygieniskt resultat. Att kunna mäta städtid är ett processtyrningsverktyg som har visat sig vara mycket uppskattat av kunderna.

Fakta & fördelar med Lagafors LogTrace System:

• Loggning
• Spårbarhet
• Mätbarhet
• Dokumentation
• Larm för kritisk parameter
• Konsumtionsrapporter
• Kostnadsrapporter

”Vi på Lagafors är i hög grad engagerade i att utveckla olika säkerhetslösningar för livsmedelsindustrin, både för att uppfylla behovet av rengöringsverifiering och för att tillhandahålla utrustning som så långt som möjligt automatiserar de olika rengöringsuppgifterna till en rimlig kostnad”, säger Magnus Elmblad, VD Lagafors.