Kvalitet OnLine är Sveriges viktigaste mötesplats för alla som arbetar med kvalitet och miljö inom livsmedelsindustrin.
19-20 Maj var det åter dags för den årliga storträffen på Hotel View i Malmö med ca 100 st deltagare från olika branscher.

Årets fokus låg på matfusk och den utbredda brottsligheten när det gäller kopiering av livsmedel då detta är ett globalt problem för många tillverkare. Mats Andersson, säljansvarig på Lagafors var en av utställarna under dessa dagar. Utrustning som verkar ligga i tiden är personlig hygienutrustning såsom hygienslussar och handdesinficering mm. Industrin har fått mer krav från sina kunder och olika certifieringsorgan om att säkerställa sina zonindelningar mellan oren och rena zoner i fabrikerna.

– Detta är ett viktigt forum för Lagafors att få en närmare kontakt med kvalité- och hygienchefer då dessa har mycket att säga till om när det gäller hur livsmedelsindustrin ska se ut, säger Mats Andersson.

– Normalt har vi ju mest kontakt med tekniska chefer och produktionspersonal när det gäller Lagafors utrustning, fortsätter Mats.

– Dagarna var givande då vi träffade befintliga kunder men även många nya så detta är en tillställning som Lagafors fortsättningsvis kommer att delta i, avslutar Mats.