Livsmedelsdagarna är en årlig tillställning som ger folk från livsmedelsindustrin en möjlighet att träffas och utbyta tankar kring aktuella teman.

Årets evenemang ägde rum i Tylösand mellan den 9-11 september och fokuserade på begreppet hållbarhet som breddas och är nu en hygienfaktor – vissa på gång, andra syns inte än. Hur är hållbarheten i nuläget, framöver och vad som behöver göras.

Lagafors var ett av 14 företag som utnyttjade tillfället att ställa ut under Livsmedelsdagarna och få värdefull feedback på produktportföljen av de ca 400 besökarna.

”Det var en väldigt bra tillställning”, säger Mats Andersson, försäljningsansvarig för den svenska marknaden. ”Vi mötte ett antal existerande och potentiella kunder, framförallt produktutvecklare, som gav oss intressant feedback på vår utrustning”, fortsätter han. Lagafors hade en mobil lågtrycksenhet LWP-M II i montern, vilken inbjöd till ett antal tankeväckande frågor och diskussioner kring hygien i produktionen.

”Bra hygien må vara en självklarhet för alla livsmedelsproducenter men tyvärr ligger inte, av olika skäl, investeringar i den senaste och mest effektiva rengöringsutrustningen alltid på topp bland företagens prioriteringar”, kommenterar Mats.

”Emellertid har den senaste tidens utbrott av E.coli och Listeria ytterligare understrukit vikten av rena produktionslokaler, inte bara rena produkter, för att industrin skall kunna leverera säkra livsmedel till konsumenterna”, avslutar han.
Läs mer om Livsmedelsdagarna.