Allt vårt arbete styrs av principerna i den Zinnerska Cirkeln, som består av 4 parametrar:

– Energi

– Tid

– Kemi

– Temperatur