Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina uppgifter. Därför tycker vi det är bra att den nya dataskyddsförordningen GDPR, som träder i kraft den 25 maj, gör det tydligare vilka skyldigheter vi har som företag.

Vi vill vara öppna med hur vi samlar in och behandlar av uppgifter.
Vill du veta mer hittar du vår policy här.


Med vänliga hälsningar Lagafors