Lagafors ”Limited Warranty” villkor

 

  • Ett skriftligt underhållsavtal måste undertecknas med Lagafors, eller dess utsedda distributör, för att den begränsade garantin ska kunna tillämpas. Minst ett underhållsbesök per år.
  • Giltig från avsändningsdagen från Lagafors, Sverige, och för det antal år som anges på stämpeln på databladet eller specificeras i förfrågan.
  • Lagafors och kunden måste komma överens om kravet på begränsad garanti för att den ska träda i kraft.

Inkluderar

  1. Fel i konstruktion, material eller tillverkning
  2. Ersättningsdelar och transport till kundplats
  3. Transportkostnad för återföring av defekta delar

Inkluderar inte

  1. Förslitningsdelar
  2. Arbets- och resekostnader för ersättning av defekta delar
  3. Fel på grund av felaktig hantering av utrustning och användning utanför specifikation
  • På uppmaning från Lagafors måste defekt del skickas tillbaka till Lagafors för vidare utredning.

 

Med vänliga hälsningar,
Lagafors AB

 


Martin Johansson
Produktchef