Lagafors har varit verksamt på den turkiska marknaden sedan 2010. Genom enträget arbete från vår lokale distributör Belkim, har vi lyckats skapa oss ett namn som en pålitlig leverantör i det högre segmentet. Ett gott renommé som både omfattar produkterna i sig och effektiviteten i det rengöringsarbete de utför.
Att sälja på kvalitet tar dock tid, trots att det lönar sig i längden. Många företag skjuter på problemet och väljer att fortsätta i traditionella spår. Men det finns undantag, företag som vågar – och därmed vinner.

Reha Milk är ett turkiskt mejeriföretag som bland annat tillverkar och säljer halloumiost med stor framgång. När företagets anläggning i Izmir skulle utrustas med ett nytt rengöringssystem, beslöt ledningen sig för att överge andra alternativ till förmån för en internationellt beprövad produkt – från Lagafors.

Med god hjälp av vår distributör i Turkiet, Belkim, informerade vi Reha om fördelarna med våra produkter och vårt sätt att se på hygien och effektivt rengöring. Kunden uppskattade bredden i Lagafors produktsortiment och valde slutligen att satsa på vårt decentrala rengöringssystem DCS med fyra satellitstationer.

Systemet installerades sommaren 2014 och med facit från snart två års verksamhet säger sig Rehas representanter vara mycket nöjda. De uppskattar att systemet är lätt att använda och att de ingående maskindelarna, trots den effektivitet de levererar, tar relativt liten plats i anspråk.

Fabrikschefen Fuat Ugur nämner fler fördelar:
– Nu kan vi rengöra fabriken mycket snabbare än förut, samtidigt som vi sparar både pengar och miljön genom att använda mycket mindre vatten i rengöringsprocessen. Och viktigast av allt: under den här tiden har vi inte haft minsta problem med hygienen i våra produktionslokaler.
På frågan om de tänka sig att rekommendera Lagarfors produkter till andra, säger Fuat Ugur:
– Ja, absolut.
– Vi (tillsammans med vår distributör Belkim och dess VD Selim Belgin) har lagt ner mycket tid och resurser för att nå ut till den turkiska livsmedelsindustrin och detta arbete börjar nu betala av sig, säger Martin Johansson, Key Account Manager på Lagafors, och marknadsansvarig för Turkiet.
– Kvalitet är något som måste jobbas in och vi ser ljust på framtiden när det gäller den turkiska marknaden, avslutar Martin.

Murat Ozkan och Fuat Ugur på bilden är produktions- respektive fabrikschef på Reha Milk i Izmir, som tillverkar halloumiost. De har haft ett DCS-system med fyra satelliter sedan sommaren 2014 och är mycket nöjda med hur systemet fungerar.