Den nyligen utvecklade LWP 1020 CB samt LWP CBA var bara några av de produkter som visades i Lagafors monter.

IFFA är den ledande internationella fackmässan för köttindustrin. Årets utställning hölls mellan den 4 och 9 maj i Frankfurt, Tyskland. Cirka 60 000 besökare från över 142 länder kom för att titta på de produkter och tjänster de 960 utställarna erbjöd.

Lagafors visade upp ett antal produkter i sin monter, både från det centrala och det decentrala rengöringssystemssortimentet. ”Genom åren har vi sett ett ökande intresse för våra centrala rengöringssystem”, säger Magnus Elmblad, VD på Lagafors. ”Kemdoseringsenheten VCC (Variable Chemical Center), förblir hjärtat i systemet. Den exakta kemdoseringen samt de stora vattenbesparingarna är bara några av de egenskaper som drar till sig besökarnas intresse.
Vårt unika loggnings och spårbarhetssystem LTS (LogTrace System) hjälper i sin tur våra kunder att hantera sina rengöringsprocesser, genom att säkerställa spårbarheten samt erbjuda mätbarhet för kritiska parametrar. Kombinationen VCC och LTS erbjuder ett aktivt system där åtgärder kan vidtas omedelbart för att säkerställa ett fullgott hygieniskt resultat”, tillägger han.

Ny kompakt skumrengöringsenhet
LWP 1020 CB (Low Water Pressure Pump 1020 Combi Booster) är det senaste tillägget i produktportföljen och var en av huvudattraktionerna i montern. Denna kompakta allt-i-ett rengöringsenhet är speciellt utvecklad för mindre produktionsanläggningar. Den består av en LWP lågtryckspump som levererar ett 10-bars vattentryck, med en inbyggd injektor för blandning av kemikalier och desinfektionsmedel. Kemikaliedunkarna är placerade direkt under enheten. Användaren behöver bara koppla till slang och spolpistol och börja städa. ”Många mindre slakterier och representanter från HORECA segmentet visade intresse för enheten eftersom den passar deras behov perfekt”, säger Martin Johansson, produktchef på Lagafors.

OEM – på tillväxt
Produkter som är speciellt framtagna för OEM (Original Equipment Manufacturer) kunder är ett växande segment för Lagafors. ”Vi hade vår LWP CBA (Low Water Presssure Combi Booster Automatic) i montern under utställningen och fick ett antal intresseförfrågningar, framförallt från frys- och rökrumstillverkare”, säger Magnus. ”Att expandera vår produktportfölj inom detta område kommer att bli en av våra utvecklingsprioriteringar i framtiden”, slår han fast.

”På det hela taget är jag mycket nöjd med IFFA 2013. Vi fick många intressanta kontakter från alla fem kontinenterna. I år hade vi särskilt många besökare från Ryssland, Sydamerika och Saudiarabien. För Lagafors betyder detta en enastående möjlighet att fortsätta vår internationella expansion. Tack vare vårt stabila, globala distributörsnätverk känner jag mig trygg att vi kommer att kunna följa upp och ta hand om både våra existerande och potentiella kunder över hela världen”, avslutar Pär-Magnus.

Fakta & siffror om IFFA
IFFA har varit den internationella mötesplatsen för köttindustrin sedan 1949. Tack vare djupet och bredden på de produkter som visas, samt de många internationella besökarna, fortsätter IFFA att befästa sin ledande position i sektorn vart tredje år.

År 2013 besökte totalt 60 000 personer från 142 länder Frankfurt för att ta del av de produkter och tjänster som de 960 utställarna erbjöd. Proportionen av internationella besökare ökade kraftigt i år jämfört med tidigare år och stod totalt för 61 % av alla som kom till IFFA.