Vi på Lagafors vill se oss själva som den självklara partnern till er i Livsmedelsindustrin vad det gäller livsmedelshygien, en partner som ni kan rådfråga och använda som bollplank i alla dessa frågor.
P.g.a. de rådande omständigheterna med COVID-19 så tror vi att den tuffaste utmaningarna vi står inför i livsmedelsbranschen är att stärka den personliga hygien på lång sikt, höja den hygieniska nivån och jobba med hygienzonerna.

Kontakta oss så kan vi hjälpa er att optimera er hygien samtidigt som vi reducerar era kostnader för bl. a vatten, energi, kemikalier och arbetstimmar.

 

Mats Andersson 0430 781 06 mats.andersson@lagafors.se
Angelica Kristiansson 0430 781 15 angelica.kristiansson@lagafors.se

Lagafors Global Hygiene Defender