Pressmeddelande – Decentrala Rengöringssystem – DCS

Pressmeddelande – Decentrala Rengöringssystem – DCS

Lagafors® kompletterar sitt CCS-system (Centrala rengöringssystem) med det decentrala systemet DCS, vilket kännetecknas av Lagafors välkända hygieniska design i rostfritt stål. Lagafors nya decentrala rengöringssystem, DCS, möjliggör för livsmedelsindustrin att uppnå...