Lägger ni ner mycket tid på rengöring av transportband, tankar etc.? Vill ni reducera detta och öka produktionstiden istället, då kan vi på Lagafors hjälpa er genom att installera ett Automatiskt Rengöringssystem för att optimera städtiden.

Lagafors® Automatiska Rengöringssystem, ACS, består av ett styrsystem och ventilenheter för vatten, kemikalie och desinfektion. Systemet används för att automatiskt rengöra alla typer av transportband, elevatorband, conveyor-banor och dylikt. ACS-enheten är modulbyggd och kan styra rengöring av 5-30 olika objekt. Designen bygger på Lagafors välkända satellitstationsserie VMS II och är hygieniskt anpassad för livsmedelsindustrin. ACS-systemet är utvecklat för att anslutas till någon av Lagafors enheter för tryckvatten samt doseringscentralen VCC för kemikalie och desinfektion. Enheten är användarvänlig, enkel att underhålla och rengöra. Systemet ger kunden kontinuitet i rengöringen med förbättrat hygieniskt resultat, stor tidsbesparing samt minskad konsumtion av vatten, kemikalie och desinfektion. ACS systemet kan med fördel anslutas till att styra Lagafors Spolramper SFR.

ACS-enheten består av:
• Rostfritt styrskåp med PLC och manöverdisplay.
• Rostfritt ventilskåp med magnetventiler för vatten.
• Rostfritt ventilskåp med magnetventiler för kemikalie och desinfektion.
• Rostfritt ventilskåp (Combi) med magnetventiler för vatten, kemikalier och desinfektion.

ACS Produktblad (PDF)
För mer information eller för offertförfrågan, vänligen kontakta vår säljare Mats Andersson på 0430 781 06 eller på mats.andersson@lagafors.se.