Som den ledande globala mässan, är Anuga FoodTec den viktigaste drivkraften för den internationella livsmedelsindustrin. Det är den enda mässan i världen som täcker alla branscher inom livsmedelsproduktionen. Lagafors visade upp ett antal produkter i sin monter, både från det centrala och det decentrala rengöringssystemssortimentet. ”Genom åren har vi sett ett ökande intresse för våra centrala rengöringssystem”, säger Magnus Elmblad, VD på Lagafors.

VMS II
På Anuga FoodTec 2006 lanserade Lagafors satellitserien VMS, som skulle komma att bli något av en trendsättare för satellitstationer för rengöring inom livsmedelsindustrin.
I juni 2014 lanserade Lagafors andra generationen av sin framgångsrika och innovativa satellitserie, nämligen VMS II. Produktserien innehåller en mängd varianter för att tillgodose varje kunds enskilda behov.

Total flexibilitet med vår nya  Mobil Rengöringsenhet LWP-M II 2030
LWP-M II 2030 är en verklig ”allt-i-ett” lösning. Rengöringsenheten består av en lågtryckspump, som ger 20-25 bars tryck och 30 l/min, en kompressor, injektor för dosering av kemikalier och tillhörande spolslang. Enheten kan distribuera upp till två olika kemikalielösningar (appliceras som skum eller klar vätska), samt tryckförhöjt vatten.

Andra produkter som väckte intresse var t ex Lagafors unika loggnings och spårbarhetssystem LTS (LogTrace System), som i sin tur hjälper våra kunder att hantera sina rengöringsprocesser, genom att säkerställa spårbarheten samt erbjuda mätbarhet för kritiska parametrar. Kombinationen VCC och LTS erbjuder ett aktivt system där åtgärder kan vidtas omedelbart för att säkerställa ett fullgott hygieniskt resultat”, säger Martin Johansson, produktchef på Lagafors.

LWP 1020 CB (Low Water Pressure Pump 1020 Combi Booster) väckte åter igen stort intresse.
Denna kompakta allt-i-ett rengöringsenhet är speciellt utvecklad för mindre produktionsanläggningar. Den består av en LWP lågtryckspump som levererar ett 10-bars vattentryck, med en inbyggd injektor för blandning av kemikalier och desinfektionsmedel. Kemikaliedunkarna är placerade direkt under enheten. Användaren behöver bara koppla till slang och spolpistol och börja städa. ”Många mindre slakterier och representanter från HORECA segmentet visade intresse för enheten eftersom den passar deras behov perfekt”, fortsätter Martin Johansson.

OEM – på tillväxt
Produkter som är speciellt framtagna för OEM (Original Equipment Manufacturer) kunder, har blivit ett stort produktsegment för Lagafors. Detta visade sig genom att flera av dessa kunder hade Lagafors utrustning i sina montrar. ”Att expandera vår produktportfölj inom detta område kommer att bli en av våra utvecklingsprioriteringar i framtiden”, slår Magnus Elmblad, VD på Lagafors, fast.

”Sammanfattningsvis är jag mycket nöjd med Anuga FoodTec 2015. Vi fick många intressanta kontakter från alla delar av världen. I år hade vi särskilt många besökare från Asien och Mellanöstern. För Lagafors betyder detta en enastående möjlighet att fortsätta vår internationella expansion. Tack vare vårt stabila, globala distributörsnätverk känner jag mig trygg att vi kommer att kunna följa upp och ta hand om både våra existerande och potentiella kunder över hela världen”, avslutar Magnus.